Hymer Prestige Challenge

Detta är ett enkelt men kul sätt att hålla igång träningen, motivationen och gemenskapen under vad som klassiskt är ”off-season” för cyklister. Tanken är att det ska vara ett roligt sätt att vidhålla sin träningsmotivation, och kanske introduceras till nya sätt att uppskatta cykelsporten. Skulle du vara ointresserad av PrestigePoäng så är det såklart helt okej att vara med och delta på träningstillfällena ändå då det är sociala events som det kommer att talas om inom klubben. Event där man kan samla poäng kommer att annonseras via hemsida och CK Hymers sociala media med minst en veckas framförhållning.

I väntan på nästa serie med träningstävlingar kan du kolla in din prestige från försäsongen #HPC2020  , prestigemästare för 2020 blev Johan Nystrand, efter starka prestationer och med fördelen som arrangör att vara deltagande på samtliga event.

Här ser ni historiska scores från HPC 2019.

Hur funkar det?

  • Träningar som är öppna för alla, med tävlingsliknande moment, träningarna har olika upplägg och platser, med gemensamma faktorn att man kan samla på sig Prestige gentemot andra deltagare.
  • Sammanställning av PrestigePoäng efter varje event, med ledartröja för Högst Prestige vid nästa events start. Deltagare uppmanas att hjälpas åt att hålla koll på sin placering under poänggivande event, fram tills det dokumenterats under pågående event.
  • Ingen avgift, ingen officiell resultatlista, endast PrestigePoäng och tävlibgsliknande moment i enkla former.
  • Disciplinerna LVG linje, LVG Tempo, CX, MTB samt Gravel ingår. Man måste ej delta på alla, men alla poäng räknas in.
  • Innehavare av Högst Prestige efter sista eventet tituleras Prestigemästare fram till nästkommande upplaga.

Delmoment

OBS! Delmoment från mars och framåt kan komma att bli ändrade pga restriktioner i tävlingsverksamhet efter coronautbrott. Följ aktuell planering närmare via hemsida och klubbens Facebook.

PrestigePoäng delas ut i samband med KM, samt eventen nedan. För alla event gäller att dom är preliminära och kan förändras beroende av andra cykelarrangemang, väder och klubbens intresse.

 

 

Poängsystem

PrestigePoäng delas ut något varierande beroende på upplägg av träningen. ”Prestigetröja” bärs av den medlem med högst Prestige. Specialpriser kan komma att förekomma och delas ut enväldigt av eventets ledare.

KM-tävlingar och klassiska träningstävlingar

Segraren får 50p, därefter fallande 40-30-25-20-15. De sex första får prestigepoäng men ingen deltagarpoäng. Alla övriga deltagande får 10 deltagarpoäng.

Gravel + Sprints

STRAVA-baserade segment där det är fri fart på förbestämda segment på huvudsakligen grusväg, dessa annonseras innan eventet. Snabbaste cyklist enligt STRAVA och samtliga cyklister som är inom 5 sekunder till snabbaste cyklist på enskilt segment tilldelas 10p för det segmentet.   

Det rekommenderas att ladda ned GPS-fil med bansträckning som tillhandahålles, och även att klicka in poänggivande segment som ”favorit” på STRAVA.

Sprints inom träningstävlingar ger 5p till första cyklist.

Prestigemästare

Den cyklist med mest poäng under #HPC får bära poängtröja. Vid lika poäng så leder den cyklist som senast plockade maxpoäng på en deltävling, därefter plockat poäng vid flest deltävlingar.  Efter samtliga event så koras en inofficiell Prestigemästare, vid lika poäng avgör flest maxpoäng, därefter antal poäng på sista eventet.