Värdegrund

Vår värdegrund sammanfattas i fyra ord som beskriver föreningens mest grundläggande och tidlösa värderingar - generösa, ambitösa, respektfulla och välkomnande. Syftet är att vägleda det dagliga arbetet och fungera som ett rättesnöre eller grundpelare inom föreningen.

Generösa

Generositet - en förutsättning för en föreningars existens. Vi är generösa med vår tid att engagera oss i träningar eller klubbarbete, med vår kunskap så den kommer andra till gagn, beröm som stärker våra medlemmar att fortsätta vilja ge och utvecklas.

Exempel på beteende:

 • Jag ger av min tid.
 • Jag ger av min kunskap.
 • Jag ger av mitt engagemang.

Respektfulla

Vi respekterar de som ger av sin tid och engagemang. Vi respekterar varandras ambition och vilja att utvecklas. Vi respekterar de vi möter - både i trafiken, på våra egna träningar, på tävlingsbanan, på fikastället och under våra arrangemang.

Exempel på beteende:

 • Vi visar själva hänsyn i trafiken och tackar när medtrafikanter visar hänsyn.
 • Vi ser till att det är en trevlig upplevelse för alla när vi besöker ett café.
 • Vi visar uppskattning inför andras engagemang.

Ambitiösa

Vår ambition är något som särskiljer oss. Till oss kommer man med en målsättning att bli bättre och utvecklas på cykel. Oavsett vart du börjar - vill du helt enkelt bli bättre. Kanske till och med bäst.

Exempel på beteende:

 • Jag kommer förberedd till träningar.
 • Jag ger och tar feedback i syfte att utveckla mig själv och andra.
 • Vi är nyfikna, vågar testa nytt och utvärdera det vi gör.

Välkomnande

Välkommen till Hymer, till träningen, tävlingen, till cykelsporten. Vi agerar på ett sätt som gör att alla som på något sätt vill vara en del av vår klubb, arrangemang eller träningar - känner sig välkomna!

Exempel på beteende:

 • Vi säger hej till varandra.
 • Vi är extra uppmärksamma när någon är i kontakt med oss för första gången.
 • Vi agerar tillmötesgående och är hjälpsamma.

Här kan du bli medlem.