Hållbarhetspolicy

För oss i CK Hymer innebär hållbarhet i första hand socialt ansvar och att värna om miljön. CK Hymer vill göra cykelsporten till en symbol för miljömedvetenhet, fysiskt aktivitet och hälsa. Vi vill inspirera till en hållbar livsstil och själva föregå med gott exempel. Hos oss ska alla känna sig välkomna och säkra och vi värnar om ungdomars sociala fostran med fokus på laganda, gemenskap och respekt för andra.

Våra hållbarhetsåtaganden:

 • Minska andelen engångsmaterial, flaskvatten och avfall samt möjliggöra för effektiv återvinning.
 • Minska våra utsläpp i samband med transporter
 • Skapa en säker miljö i vår lokal och runt våra evenemang
 • Verka mot all form av diskriminering
 • Vara en god samhällspartner som stödjer utsatta grupper och bidrar till en bred ungdomsverksamhet
 • Vara tillgängliga för alla oavsett handikapp och bakgrund
 • Säkerställa att våra medlemmar trivs och utvecklas i vår verksamhet
 • Föreningen ska vara en trygg punkt för barn, ungdomar och vuxna
 • Aktivt förebyggande mot doping, droger, alkohol och tobak
 • Ha en kontinuerlig dialog om hållbarhet med våra medlemmar och samarbetspartners
 • Följa svensk lagstiftning avseende bl.a. miljö, diskriminering, korruption och mänskliga rättigheter
 • Ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete så att vi verkar för en god miljö och hälsa samt socialt välbefinnande i föreningslivet CK Hymer strävar efter att vara en förebild och föregångare inom cykelsporten och föreningslivet.

CK Hymer strävar efter att vara en förebild och föregångare inom cykelsporten och föreningslivet.

Beslutat av styrelsen i juni 2015