Hymer Prestige Challenge

Detta är ett enkelt men kul sätt att hålla igång träningen, motivationen och gemenskapen under vad som klassiskt är ”off-season” för cyklister. Tanken är att det ska vara ett roligt sätt att vidhålla sin träningsmotivation, och kanske introduceras till nya sätt att uppskatta cykelsporten. Skulle du vara ointresserad av PrestigePoäng så är det såklart helt okej att vara med och delta på träningstillfällena ändå då det är sociala event som det kommer att talas om inom klubben. Event där man kan samla poäng kommer att annonseras via hemsida och CK Hymers sociala media med minst en veckas framförhållning.

Här ser ni historiska scores från HPC 2019 , HPC2020 , HPC2021.

Hur funkar det?

  • Träningar som är öppna för alla, med tävlingsliknande moment, träningarna har olika upplägg och platser, med gemensamma faktorn att man kan samla på sig Prestige gentemot andra deltagare.
  • Sammanställning av PrestigePoäng efter varje event.
  • Ingen avgift, ingen officiell resultatlista, endast PrestigePoäng och tävlingsliknande moment i enkla men fysiskt ansträngande former.
  • Disciplinerna LVG linje, LVG Tempo, CX, MTB samt Gravel kan ingå men antalet deltävlingar varierar. Man måste ej delta på alla, men alla poäng räknas in.
  • Innehavare av Högst Prestige efter sista eventet tituleras Prestigemästare fram till nästkommande upplaga.

Delmoment

PrestigePoäng delas ut i samband med KM, samt eventen nedan. För alla event gäller att dom är preliminära och kan förändras beroende av andra cykelarrangemang, väder och cyklisternas intresse.

?/9 Kårstad Kermesse (Prel.)

16/10 Gravel KM (Prel.)

17/10 HPC Gravel Bostället (Prel.)

?/? HPC West (Prel.)

?/? HPC Åtvid (Prel.)

?/? KM CX

 

Poängsystem

PrestigePoäng delas ut något varierande beroende på upplägg av träningen.  Specialpoäng kan förekomma och delas ut enväldigt av eventets ledare. 

KM-tävlingar och klassiska träningstävlingar

Segraren får 150p, därefter fallande 125-100-80-60-50-40-30-20-15. De tio första får prestigepoäng men ingen deltagarpoäng. Alla övriga deltagande får 10 deltagarpoäng. Damer räknas in hymerprestige utefter resultat i damklass.

Gravel + Sprints

STRAVA-baserade segment där det är fri fart på förbestämda segment på huvudsakligen grusväg, dessa annonseras innan eventet. Snabbaste cyklist enligt STRAVA och samtliga cyklister som är inom 5 sekunder till snabbaste cyklist på enskilt segment tilldelas poäng efter segmentets längd, 1p per hel kilometer.  Damer får poäng om de är inom 10sekunder per kilometer segment, alltså är segmentet 4km ges poäng om cyklist är <40sekunder efter snabbaste. Damer som är med i tätgrupp exkluderar ej poäng för herrar utan ordinarie 5sekundersregel gäller. Maxpoäng per individ och event är 150p.

Bonuspoäng delas ut till de tre snabbaste på övergripande delsträcka, exempelvis "från start till fikat". Detta annonseras vid genomgång innan event. Bonus är 15p-12p-10p. Damer har enskild bonus. 

Det rekommenderas att ladda ned GPS-fil med bansträckning som tillhandahålles, och även att klicka in poänggivande segment som ”favorit” på STRAVA..

Prestigemästare

Vid lika poäng så leder den cyklist som senast plockade maxpoäng på en deltävling, därefter plockat poäng vid flest deltävlingar.  Efter samtliga event så koras en inofficiell Prestigemästare, vid lika poäng avgör flest maxpoäng, därefter antal poäng på sista eventet.