PM Östgötaloppet

PM Östgötaloppet

Vi har fått klagomål på att flaskor slängts utmed banan vilket inte är acceptabelt och förbjudet enligt tävlingsreglerna. Tänk på cykelsportens rykte! Kasta skräp på avsedd plats vid serveringen! Respektera lokalbefolkningen. Gå ej på fälten vid målområdet. Ej heller någon biltrafik på grusvägarna vid Ljungs slott.

Startlista
Startlista, uppdaterad 190413, med chipnummer finns på IndTa. Ni som har chip, men saknar chipnummer i listan, var vänliga att skicka komplettering till info@ckhymer.com.
Det finns även några felaktiga chipnummer. Numret ska innehålla två bokstäver och åtföljas av siffror.

Parkering
På anvisade platser vid tävlingsområdet. Förbjudet att parkera framför kyrkan.

Omklädning
Ljungsbro Fritidscenter, Hanorpsvägen 4, 590 74 Ljungsbro.

Ingen langning

Nummerlappar
Vid serveringen i anslutning till start och mål. Inga startlistor medföljer klubbens kuvert. Den lilla nummerlappen placeras på högt upp vänster sida och den stora till höger på ryggen.
Cyklister som bryter ska meddela detta till målet för att underlätta resultathanteringen

Efteranmälningar
Efteranmälan sker vid serveringen i anslutning till start och mål och kan göras fram till en timme före start mot dubbel avgift.
Anmälningsavgifter vid efteranmälan:
Nybörjare                               –
Ungdom                              200 kr
Övriga klasser                    500 kr

Engångslicens för de som ej har löst licens (gäller endast ungdomsklasserna samt H-Sport och D-Sport: 260 kr

Säkerhet – Tävlingsbanorna
Korta varvet vid Ljung är 6,5 km.
SE UPPför skymda kurvor på baksidan av varvet.
Långa varvet med en varvningsslinga efter Borensberg är 49,5 km.
SE UPPfarthinder med avsmalnande väg vid in- och utfarterna till Borensberg.  
Genomfarten i Borensberg har tvära kurvor och det kan bli trångt bland stoppade bilar.
Varvningsslingan efter Borensberg åks ett varv av samtliga som åker långa varvet.
Tänk på att du inte kan förvänta dig samma säkerhetsnivå om du befinner dig ensam eller i en liten grupp efter huvudklungan.

Läs mer om loppet här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *